Beaded blue kyanite pendant

C$60.00Price

     Nilh ta temíxw ta xʷməθkʷəy̓əm, Səl̓ílwətaʔ iy Skwxwú7meshúlh úxwumixw.

    Living on the stolen ancestral territories of the Musqueam, Tsleil-Watuth and Squamish Nations.

    ©2021 by kwiigay iiwaans